Montáž tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo VZDUCH / VODA využívá tepla obsaženého v okolním vzduchu, tato varianta je cenově nejpřijatelnější

Tepelné čerpadlo ZEMĚ / VODA využívají tepla ze zemního vrtu, plošného kolektoru nebo podzemní vody. Výhoda je vyrovnaný výkon po celý rok, protože podloží zajišťuje stálou teplotu